کابینت ، روشویی ، چینی بهداشتی ، کاشی سرامیک

ارکیده سرام

Orkideh ceram ، تولید کننده محصولات چینی بهداشتی ، فرنگی ، فلوتر ، فلاش تانک

ارس پخش

عقیلی – aras pakhsh زیبا و با شکوه چون ارس شرکت صنایع چینی ارس، فرنگی های چینی ارس، روشویی، کابینت، فول ست