شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

22 لغایت 25 مرداد ماه 1395

eskan1

eskan-13-p4

eskanmag-day3

eskan-16-map2

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل ثبت نام

مهلت ارسال مدارک تا 1 تیرماه 1395

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران
آدرس:
تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، جنب سالن 27، ط دوم
تلفن های تماس:
22662845-(21)-(98+)
22662846-(21)-(98+)
22662487-(21)-(98+)
22662488-(21)-(98+)
فکس:
22662847-(21)-(98+)

error: Content is protected !!