پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت و هیئت همراه در سالن 38 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.

نمایی از اولین روز پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر
نمایی از دومین روز پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر
نمایی از سومین روز پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر
نمایی از چهارمین روز پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر
error: Content is protected !!